• Powrót

 • Kl.I TIB

  wybrane fragmenty Biblii oraz konteksty biblijne
  J.Parandowski: Mitologia (wybór) oraz konteksty mitologiczne
  Homer: Iliada (fragmenty)
  Sofokles: Król Edyp
  liryka starożytna (wybór)
  Platon: Obrona Sokratesa (fragment)
  Bogurodzica
  Posłuchajcie bracia miła
  Pieśń o Roladzie (fragmenty)
  Legenda o świętym Aleksym (fragment)
  Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragment)
  Dzieje Tristana i Izoldy (fragment)
  Dante: Boska Komedia (fragmenty)
  Boccaccio: Sokół
  Petrarka: Sonety do Laury (wybór)
  Morus: Utopia (fragmenty)
  W. Szekspir: Makbet
  Jan Kochanowski :treny (wybór);pieśni (wybór),fraszki (wybór)
  Piotr Skarga: Kazania sejmowe (wybór)
  Frycz Modrzewski: O poprawie Rzeczpospolitej (fragmenty)
  polska poezja baroku (wybór)
  Henryk Sienkiewicz: Quo vadis
  C.S.Levis:Listy starego diabła do młodego
  Jan Paweł II: Pamięć i tożsamość (wybór)


  Kl.III TL

  A.Mickiewicz: liryki lozańskie (wybór), „Pan Tadeusz”
  J. Słowacki: liryka (wybór), ,,Kordian”
  Z. Krasiński: „Nie- Boska komedia”
  C.K. Norwid: liryka (wybór)
  B. Prus: „Lalka”, „Kamizelka”
  E.  Orzeszkowa: „Nad Niemnem”, „Gloria victis”
  M. Konopnicka: „Mendel Gdański”
  H. Sienkiewicz: „Potop”
  F. Dostojewski: „Zbrodnia i kara”
  Wybór poezji modernistycznej
  J. Conrad: „Jądro ciemności”
  S. Wyspiański: „Wesele”
  Jan Paweł II: „Pamięć i tożsamość” (wybór)
   
  Kl.III TIB

  A.Mickiewicz: ,,Dziady cz. III” (przypomnienie i uzupełnienie), liryki lozańskie (wybór), „Pan Tadeusz”
  J. Słowacki: liryka (wybór), ,,Kordian”
  Z. Krasiński: „Nie- Boska komedia”
  C.K. Norwid: liryka (wybór)
  B. Prus: „Lalka”, „Kamizelka”
  E.  Orzeszkowa: „Nad Niemnem”, „Gloria victis”
  M. Konopnicka: „Mendel Gdański”
  H. Sienkiewicz: „Potop”
  F. Dostojewski: „Zbrodnia i kara”
  Wybór poezji modernistycznej
  J. Conrad: „Jądro ciemności”
  S. Wyspiański: „Wesele”
  Jan Paweł II: „Pamięć i tożsamość” (wybór)

  Kl. III TIA

  J. W. Goethe: „Cierpienia młodego Wertera”
  A.Mickiewicz: liryka (wybór), ballady (wybór), „Dziady cz. III”,
  „Pan Tadeusz”
  J. Słowacki: liryka (wybór), ,,Kordian”
  Z. Krasiński: „Nie- Boska komedia”
  C.K. Norwid: liryka (wybór)
  B. Prus: „Lalka”, „Kamizelka”
  E.  Orzeszkowa: „Nad Niemnem”, „Gloria victis”
  M. Konopnicka: „Mendel Gdański”
  H. Sienkiewicz: „Potop”
  F. Dostojewski: „Zbrodnia i kara”
  Wybór poezji modernistycznej
  J. Conrad: „Jądro ciemności”
  S. Wyspiański: „Wesele”
  Jan Paweł II: „Pamięć i tożsamość” (wybór)

   

   

   

   

   

   

  Spis lektur

  na rok szkolny

  2011-2012

   
  Kl. IV TE

  H. Sienkiewicz:,,Potop”
  f. Dostojewski:,,Zbrodnia i kara”
  Wybór poezji modernistycznej
  J.Conrad:,, Jądro ciemności”
  S. Wyspiański: „Wesele”
  W.S.Reymont: „Chłopi” (t.I)
  S. Żeromski: „Ludzie bezdomni”, „Przedwiośnie”
  W.Gombrowicz:„Ferdydurke”
  (rozdz. II,III,VI,VII,VIII,IX,X,XII,XIV)
  Z. Nałkowska: „Granica”
  poezja Skamandra (wybór)
  M. Pawlikowska-Jasnorzewska: liryka (wybór)
  B. Leśmian: liryka (wybór)
  poezja wojny i okupacji (K.K.Baczyński, T.Różewicz)
  T.Borowski: „Pożegnanie z Marią”, „U nas, wAuschwitzu...”,
  „Proszę państwa do gazu”, „Bitwa pod Grunwaldem”
  G. Herling-Grudziński: „Inny świat”
  H.Krall: „Zdążyć przed Panem Bogiem"
  wybór wierszy: Cz. Miłosz, Z.Herbert, S.Barańczak,
  J.Twardowski, W.Szymborska, M.Białoszewski
  S.Mrożek: „Tango”
  T. Różewicz: ,,Kartoteka”(fragmenty)
  A.Camus: „Dżuma”

  Kl. IV TIA

  Wybór poezji modernistycznej
  J.Conrad:,, Jądro ciemności”
  W.S.Reymont: „Chłopi” (t.I)
  S. Żeromski: „Ludzie bezdomni”, „Przedwiośnie”
  W.Gombrowicz:„Ferdydurke”
  (rozdz. II,III,VI,VII,VIII,IX,X,XII,XIV)
  Z. Nałkowska: „Granica”
  poezja Skamandra (wybór)
  M. Pawlikowska-Jasnorzewska: liryka (wybór)
  B. Leśmian: liryka (wybór)
  poezja wojny i okupacji (K.K.Baczyński, T.Różewicz)
  T.Borowski: „Pożegnanie z Marią”, „U nas, wAuschwitzu...”,
  „Proszę państwa do gazu”, „Bitwa pod Grunwaldem”
  G. Herling-Grudziński: „Inny świat”
  H.Krall: „Zdążyć przed Panem Bogiem"
  wybór wierszy: Cz. Miłosz, Z.Herbert, S.Barańczak,
  J.Twardowski, W.Szymborska, M.Białoszewski
  S.Mrożek: „Tango”
  T. Różewicz: ,,Kartoteka”(fragmenty)
  A.Camus: „Dżuma”  Lektury obowiązkowe dla osób zdających maturę na poziomie rozszerzonym:


  J.Kochanowski: Treny
  J.Słowacki: Kordian
  W.Gombrowicz: Trans- Atlantyk
  M.Kuncewiczowa: Cudzoziemka
  S.I.Witkiewicz: Szewcy
  Dante: Boska Komedia (fragmenty Piekła)
  J.W.Goethe: Faust (cz.I: fragmenty sceny W pracowni - rozmyślania Fausta o sobie i o swoim życiu, rozmowa z Mefistotelesem)
  F.Kafka: Proces
  M.Bułhakow: Mistrz i Małgorzata